Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Ελεύθερος ἤ δουλοπάροικος;

 Γράφει ο Μιχαήλ Ε. Ἠλιάδης, Πρόεδρος τῆς «Κοινωνία»
Ελληνα, στοχασου τινων απογονος εισαι!

“Ἡ λεηλασία μιᾶς χώρας ἀπό τούς διεθνεῖς τοκογλύφους μπορεῖ νά προωθεῖται μέ ὠμά, αὐταρχικά μέσα καί...
παρόλα αὐτά, νά ἐξυμνεῖται ὡς δημοκρατική, ἐπειδή ἔχουν προηγηθεῖ ἐκλογές, ἀνεξάρτητα ἀπό τό πόσο παραβιάζονται στή συνέχεια οἱ πολιτικές ἐλευθερίες, δεν τηροῦνται οἱ προεκλογικές ὑποσχέσεις ἤ ἀγνοεῖται ἡ ἐκφρασμένη δημοκρατική βούληση τοῦ λαοῦ” (Klein).

Πλησιάζει πλέον ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας. Ἡ κρίσιμη ὥρα πού θά εκλέξουμε τούς πολιτικούς μας ἐκπροσώπους στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο.

Ποιούς θά ἐπιλέξεις Ἕλληνα πολίτη; Ἡ ψῆφος μας, εἶναι ὅλη μας ἡ ζωή σέ μία στιγμή! Πολλές θά εἶναι οἱ σειρῆνες πού θά προσπαθήσουν νά σέ σαγηνεύσουν καί ὅλες θά ἀπευθύνονται στο συναίσθημά σου, γιατί τή λογική σου τή φοβοῦνται.

Θά ἀκούσεις τίς σειρῆνες τῶν κομμάτων τοῦ Μνημονίου, νά σοῦ ὑπόσχονται «καλύτερα χρόνια, μιᾶς καί τά δύσκολα πέρασαν». Νά σοῦ ὑπόσχονται ὅτι «ὅλοι μαζί θά προχωρήσουμε γιά τή νέα Ἑλλάδα τῆς προόδου, τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς καί ὄχι αὐτή τῆς μιζέριας καί τῆς φτώχειας». Τά ἀνωτέρω θά τά ὑπόσχονται ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν τή τραγική σημερινή κατάσταση, τά ἴδια ἀποκρουστικά πρόσωπα τῆς ψευτιᾶς καί τῆς ἀπάτης!

Θά ὑπάρχουν καί ἄλλες σειρῆνες. Αὐτές οἱ δῆθεν προοδευτικές, τῶν κομμάτων τά ὁποῖα εἶχαν ἐκπροσώπους στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο γιά πολλά χρόνια. Κόμματα τά ὁποῖα γνώριζαν ἐκ τῶν ἔσω τήν πλήρη διάλυση τοῦ κράτους, τίς κομπίνες καί τή διαφθορά, καί μιλοῦσαν ἐπιλεκτικά ἤ σιωποῦσαν συμμετέχοντας στό ἄνομο παιχνίδι. Οἱ δικές τους σειρῆνες ὑπόσχονται σοσιαλιστικούς παραδείσους, ἐνῶ διακηρύττουν τήν πολυπολιτισμικότητα τῆς κοινωνίας, ἔχοντας σάν βασική ἐπιδίωξη, τόν ἐθνομηδενισμό, καί τήν ἐπίσημη ἀθεΐα, μέσῳ μιᾶς κάλπικης «ἀνεξιθρησκείας» τήν ὁποία ἐπικαλοῦνται. Ὑπάρχουν καί οἱ σειρῆνες τῆς ἀκροδεξιᾶς, οἱ ὁποῖες θά μιλοῦν γιά ἐθνικά ἰδεώδη, ἐνῶ ἀναβιώνουν τή ναζιστική ἰδεολογία καί πρακτική, χωρίς τίς πνευματικές Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Ἐμεῖς θά σοῦ ποῦμε μονάχα τοῦτο: Στοχάσου τίνων ἀπόγονος εἶσαι, Ἕλληνα, ποιά χώματα πατᾶς, ποιοί πρίν ἀπό ἐσένα στάθηκαν σέ αὐτή τή γῆ καί ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία σου. Ἀναλογίσου ὅτι ἡ εἰδοποιός διαφορά τῶν προγόνων μας ἀπό τούς ἄλλους λαούς, ἦταν ἀνέκαθεν ἡ πνευματική τους αὐτοσυνειδησία. Στοχάσου τούς Ἁγίους καί τούς ἤρωες τῆς Πατρίδος μας, αὐτούς πού οἱ ἐθνομηδενιστές κυβερνῶντες θέλουν νά ξεχάσεις, γιατί αὐτοί εἶναι πού ἀγωνίστηκαν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία». Ὁ ἀγώνας σήμερα εἶναι ἀκριβῶς γιά τόν ἴδιο σκοπό, μόνο πού τώρα στρέφεται ἐναντίον τοῦ ντόπιου κατακτητή, τῶν ντόπιων ἐντολοδόχων τῶν Ξένων Δυνάμεων πού καταδυναστεύουν τό λαό μας. Τῆς πολιτικῆς αὐτῆς ἐλίτ –μαφιόζικης στήν πλειοψηφία της– ἡ ὁποία ἔχει καταφέρει, μέ τή σύμπραξη τῶν ἰσχυρῶν τοῦ χρήματος καί τῆς ἐνημέρωσης, νά ἐξαπατᾶ τόν Ἑλληνικό λαό καί νά τοῦ ἀποσπᾶ τήν ψῆφο, λέγοντας διαρκῶς ψέματα καί θέτοντας ψευδοδιλλήματα. Αὐτοί εἶναι, Ἕλληνες πολίτες, οἱ ὑπεύθυνοι γιά τήν τραγωδία πού βιώνει ἡ Πατρίδα μας. Αὐτῶν κατόρθωμα εἶναι ἡ χρεωκοπία τῆς χώρας, τόσο ἡ πνευματική, ἡ ὁποία μεθοδικά συντελεῖται κυρίως μετά τήν μεταπολίτευση, ὅσο καί οἰκονομική ἡ ὁποία ἔχει πλέον ἐξαθλιώσει τόν λαό μας.

Πρωταρχικός στόχος τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης εἶναι ὁ ἔλεγχος τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος στήν Εὐρώπη μέσῳ τῆς Ε.Κ.Τ. Ἡ ἀδηφαγία τῶν ἰσχυρῶν τοῦ χρήματος ὁδηγεῖ, μέσῳ τῆς ἐπίσημης τοκογλυφίας τῶν Τραπεζῶν, στήν χρεωκοπία κρατῶν καί στήν ἐξαθλίωση λαῶν. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά ἀνεχθοῦμε τόν παρασιτικό ρόλο τῶν Τραπεζῶν στήν οἰκονομία, τον ρόλο τοῦ μεσάζοντα τοκογλύφου. Σάν Ἕλληνες πρέπει νά ἀντισταθοῦμε στή σύγχρονη αὐτή λαίλαπα, ὅπως ἀνέκαθεν κάναμε στή μακραίωνη ἱστορία μας. Αὐτή τήν ἀντίσταση φοβοῦνται καί προσπαθοῦν νά κρατήσουν τούς ἀνθρώπους σέ κατάσταση σύγχυσης, φόβου καί ἄγχους, σε ἀγωνία γιά τήν ἐπιβίωση, ὥστε νά βρίσκονται ἐπικεντρωμένοι μόνο στά πρός τό ζῆν καί νά μην ἀντιλαμβάνονται τό τί γίνεται γύρω τους.

Μέ τήν ψήφιση τοῦ νέου Μνημονίου στίς 12 Φεβρουαρίου ἀπό τούς «σωτῆρες» ἐθνοπατέρες μας, ἡ Πατρίδα μας ὑποδουλώνεται ἐπισήμως μέχρι τό 2042! Τά 130 δίς € νέα δάνεια πού φόρτωσαν στίς πλάτες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, θά χρησιμοποιηθοῦν ἐξ ολοκλήρου γιά ἀποπληρωμή τῶν παρανόμων κυρίως χρεῶν καί για τήν ἐνίσχυση τῶν τραπεζῶν. Τά νέα ὁμόλογα διέπονται ἀπό το Ἀγγλικό Δίκαιο, πού εὐνοεῖ τούς δανειστές, στούς ὁποίους δίνεται ἡ δυνατότητα κατάσχεσης περιουσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἀκόμη καί στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, μιᾶς καί ἔχουν ὑπογράψει τήν ἄρση τῆς ἀσυλίας τῆς Χώρας ἔναντι τῶν δανειστῶν. Μέ τά ἐξοντωτικά μέτρα πού ἐπιβάλλονται στούς ἀνθρώπους, βυθίζεται ἡ Χώρα στήν ὕφεση –ἐπιχειρήσεις καί μαγαζιά κλείνουν συνεχῶς– καί οἱ ἄνθρωποι στήν ἀνεργία καί στή φτώχεια. Ἡ Πατρίδα μας χρειάζεται ὁλοκληρωτική ἀνάταξη.

Χρειάζεται μιά νέα ἐθνική πολιτική μέ ὅραμα. Πρέπει να ἐπαναπροσδιοριστοῦμε σάν ἄτομα καί σάν ἔθνος, δίνοντας νόημα καί ἀξία στή ζωή μας. Ἡ παράδοσή μας, ἡ Ρωμιοσύνη, μᾶς δίνει τό στίγμα. Ἡ ἐπαναφορά τῆς Πατρίδος μας στήν τροχιά τῆς Ρωμιοσύνης εἶναι ἡ λύση. Ἡ Ρωμιοσύνη εἶναι ὁ συνδετικός κρίκος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εἶναι ὁ συνδυασμός τῆς ἱστορικῆς, ἐθνικῆς καί πολιτιστικῆς ταυτότητας μαζί μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐκφράζει την πολιτική πρόταση τῆς Ρωμιοσύνης σάν μιά ἄλλη ἀντίληψη τῆς πολιτικῆς, σέ ἀντίθεση μέ τήν προτεσταντική ἀντίληψη γιά τις δομές τίς κοινωνίας πού ἐπικρατεῖ σήμερα.

Ἕλληνες συνταχθεῖτε μαζί μας γιά νά πολεμήσουμε τους ἐπίορκους ἐντολοδόχους τῶν κομμάτων τῆς Βουλῆς. Αὐτούς πού ἔκλεψαν τά ὄνειρά μας καί μᾶς ἀφαίρεσαν τό χαμόγελο.

Τσακίστε στίς κάλπες τά ψευδεπίγραφα κόμματα! Συνταχθεῖτε μέ τούς ἀνθρώπους πού ἀγωνίζονται, ἀποκλεισμένοι ἀπό ὅλα τά μεγάλης ἐμβέλειας Μέσα Ἐνημέρωσης, μέ προσωπικές και οἰκονομικές θυσίες τόν «καλόν ἀγώνα». Μέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἦθος, ἀξιοπρέπεια καί Πίστη στό Θεό, πού πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει καλύτερο αὔριο γιά τήν Πατρίδα μας, γιά τά παιδιά μας.

Τό ἐρώτημα εἶναι: Ὑπάρχει Ἑλληνική ψυχή νά σηκωθεῖ, να πολεμήσει γιά νά πάρουμε πίσω τήν Πατρίδα μας; Ἡ Παράταξή μας στρατολογεῖ αύτές τίς ψυχές!

Το μοναδικό νησί της Σλοβενίας είναι σε λίμνη!

 

Η λίμνη Bled στη Σλοβενία είναι σημείο ενδιαφέροντος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η λίμνη έχει ένα νησί σχηματισμένο σα δάκρυ, που είναι...
και το μοναδικό νησί της χώρας!Οι ντόπιο χαρακτηρίζουν το νησί παραμυθένιο κυρίως λόγω του ειδυλλιακού περιβάλλοντος της λίμνης. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ιδιαίτερα ανάμεσα στα ερωτευμένα ζευγάρια.


Το μοναδικό κτήριο στο μικρό νησί είναι μια εκκλησία αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Πολλοί γάμοι τελούνται εδώ και η παράδοση επιτάσσει ο γαμπρός να κουβαλήσει τη νύφη στα 99 απότομα σκαλοπάτια που οδηγούν στο ναό, παραμένοντας μάλιστα σιωπηλός!


perierga.gr

Το κατσικάκι το έφαγες; Δες τώρα πως θα κάψεις λίπος από 8 τροφές...

 Θέλετε να καίτε λίπος 24 ώρες την ημέρα; Υπάρχει λύση. Μία ομάδα 8 τροφίμων που αυξάνουν το μεταβολισμό και εντατικοποιούν την καύση...
Τόνος- Τρέφει τους μυς, ενισχύει τη λιποδιάλυση
Μερίδα: 115 γραμμ. (1 κονσέρβα)

Παίρνετε: 120 θερμίδες. Καίτε: 44 θερμίδες.

Γκρέιπφρουτ ροζ- Κινητοποιεί τα αποθηκευμένα λίπη
Μερίδα: ½ μικρό.

Παίρνετε: 37 θερμίδες. Καίτε: 14 θερμίδες.

Λιναρόσποροι- Φυσικό καθαρτικό

Μερίδα: 1 κουταλιά αναποφλοίωτοι.

Παίρνετε: 60 θερμίδες. Καίτε: 50 θερμίδες.

Ραδίκια άγρια- Τα χόρτα της υγείας
Μερίδα: ½ φλιτζάνι μαγειρεμένα.

Παίρνετε: 17 θερμίδες. Καίτε: 22 θερμίδες.

Κόκκινο Μήλο- Κόβει την πείνα… μαχαίρι
Μερίδα: 1 μεγάλο. Παίρνετε: 125 θερμίδες. Καίτε: 28 θερμίδες.

Σολομός- Καρδιοτονωτικός και αγχολυτικός
Μερίδα: 115 γραμμάρια.

Παίρνετε: 132 θερμίδες. Καίτε: 42 θερμίδες.

Τσάι- Λιποδιαλυτικό και αντικυτταριτιδικό
Μερίδα: 1 φλιτζάνι χωρίς ζάχαρη.

Παίρνετε 0 θερμίδες. Καίτε:15-25 θερμίδες.

Αβγά ασπράδια- Η αρίστη των πρωτεϊνών

Μερίδα: 3 βρασμένα. Παίρνετε: 53 θερμίδες. Καίτε: 17 θερμίδες.

πηγή: womenonly.gr

ΠΑΠΠΟΥ, ΓΙΑΓΙΑ, ΟΧΙ ΠΑΛΙ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΕΙΣ. ΣΚΕΨΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΥ, ΣΚΕΨΟΥ ΕΜΑΣ…

Υπεροχή της κορωνέϊκης ποικιλίας ελιάς σε θεραπευτικές ιδιότητες

Η κορωνέικη ποικιλία ελιάς υπερέχει σε θεραπευτικές ιδιότητες
  
Δύο χιλιάδες χρόνια πριν, ο Διοσκουρίδης συνιστούσε ως βέλτιστο έλαιο για την υγεία εκείνο το ελαιόλαδο που αποκαλείτο ωμοτριβές ή ομφάκινο. Μάλιστα συνιστούσε τη χρήση του συγκεκριμένου ελαιολάδου για οδονταλγίες ή κεφαλαλγίες, όπως δηλαδή χρησιμοποιούνται σήμερα τα κλασικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ο Διοσκουρίδης μιλούσε προφανώς για το γνωστό αγουρέλαιο, που παράγεται από ανώριμες ελιές στην αρχή της ελαιοκομικής περιόδου (ωμός ή ομφάκινος είναι ο ανώριμος καρπός). Από την αρχαιότητα, λοιπόν, ήταν γνωστό ότι δεν είχαν την ίδια δραστικότητα για την προστασία της υγείας όλα τα ελαιόλαδα.

Ο λόγος είναι η ουσία ελαιοκανθάλη η οποία έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση εφάμιλλη με εκείνες που απαντώνται σε φάρμακα και είναι αυτή που προκαλεί «κάψιμο» στον λαιμό κατά την κατάποση και αυτό δείχνει για τους εμπειρικούς ελαιοκαλλιεργητές ότι το λάδι είναι καλό, καθώς και η ελαιασίνη που είναι η πιο ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία του ελαιόλαδου.

Ο επίκουρος καθηγητής Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων κ. Μαγιάτης με τη συνεργάτη του Ελένη Μέλλιου, πραγματοποίησαν έρευνα σε 150 δείγματα ελαιολάδου από Μεσσηνία, Λακωνία, Ηλεία, Κορινθία, Αργολίδα, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Χαλκιδική, Νησιά Ιονίου, Πρέβεζα, Θάσο και Λέσβο, αλλά και από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ποσότητα των αντιφλεγμονωδών ουσιών στο λάδι της κορωνέικης ελιάς είναι αρκετά υψηλή, αλλά και ότι η ποσότητα των ουσιών αυτών στο λάδι του δήμου Μεσσήνης είναι πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο.

Αυτό, κατά τον κ. Μαγιάτη, οφείλεται σε πολλούς και σύνθετους λόγους, όπως στις κλιματολογικές συνθήκες, στα εδαφολογικά στοιχεία, στη φροντίδα ενδεχομένως των καλλιεργητών και των ελαιοτριβέων κ.λπ., και σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να γίνει μελέτη σε βάθος, ώστε να εξακριβωθεί τι επηρεάζει την ποιότητα του ελαιολάδου, αλλά και για να ληφθούν εκείνα τα μέτρα που θα τη βελτιώσουν ακόμη περισσότερο και θα αναδείξουν τις μοναδικές ιδιότητες που έχει το ελαιόλαδο κάθε περιοχής.

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε, διευκρινίζει ο κ. Μαγιάτης, δεν αφορά τη γευστική ποιότητα του λαδιού αλλά μόνο την προοπτική αξιοποίησής του ως προς τον υγειοπροστατευτικό του χαρακτήρα. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παράγονται στην Ελλάδα έχουν πολύ μεγάλη διακύμανση στις συγκεντρώσεις των υπό μελέτη ουσιών με εύρος η καθεμία από 0 έως 200 mg/L, ενώ αθροιστικά όλες μαζί κυμαίνονταν από 0 έως 450 mg/L.

Διαπιστώθηκε ακόμη ότι ορισμένες ελληνικές ποικιλίες (Μεγαρίτικη, Μανάκι, Αγουρομανάκι, Αδραμυτινή) ανεξάρτητα από την περιοχή προέλευσης είχαν σχετικά μικρή περιεκτικότητα γεγονός που επιβεβαιώνει την παραδοσιακή γνώση και εμπειρία ότι τα λάδια από αυτές τις ποικιλίες δεν «καίνε» και μπορούν να καταναλωθούν άμεσα, ως προτιμώνται και στη ζαχαροπλαστική.
Η ποικιλία, που έδειξε το μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής των υπό μελέτη ουσιών, ήταν η κορωνέικη.

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που το λάδι προερχόταν από την ίδια ποικιλία και από την ίδια γεωγραφική περιοχή παρατηρήθηκαν σημαντικές διακυμάνσεις οι οποίες συσχετίστηκαν με την εποχή συλλογής (δηλαδή τον βαθμό ωρίμανσης της ελιάς), αλλά και με τον τρόπο λειτουργίας του ελαιοτριβείου (τύπος και θερμοκρασία). Συνολικά φάνηκε ότι όταν η ελιά δεν αρδεύεται, όταν ελαιοποιείται σε πρώιμο στάδιο και σε διφασικό ελαιοτριβείο με ψυχρή έκθλιψη, επιτυγχάνονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις, συμπέρασμα που συμπίπτει με συμπεράσματα άλλων πρόσφατων ελληνικών και διεθνών μελετών.

Ωστόσο, αν και το φαινόμενο είναι πολυπαραγοντικό και περίπλοκο και χρειάζεται ακόμα εκτενέστερη μελέτη με περισσότερα δείγματα από όλη την Ελλάδα, διαφάνηκε ότι στατιστικά τα δείγματα προερχόμενα από τη Μεσσηνία είχαν υψηλότερο μέσο όρο περιεκτικότητας σε σχέση με το συνολικό μέσο όρο από τα δείγματα όλης της υπόλοιπης Ελλάδας και μάλιστα σε ορισμένα δείγματα μετρήθηκαν μερικές από τις υψηλότερες τιμές που έχουν βρεθεί παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι στη Μεσσήνη καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά η μη αρδευόμενη Κορωνέικη ποικιλία, ενώ τα περισσότερα ελαιοτριβεία είναι διφασικά και οι παραγωγοί είναι ευαισθητοποιημένοι τόσο στο θέμα της εποχής συλλογής όσο και στο θέμα της θερμοκρασίας παραγωγής του λαδιού.
Είναι βέβαιο, υπογραμμίζει ο κ. Μαγιάτης, ότι και άλλες περιοχές της Ελλάδα θα διαθέτουν παρεμφερή χαρακτηριστικά και εναπόκειται σε μελλοντική έρευνα να τις εντοπίσει και να τις προβάλει. Μεμονωμένα δείγματα από τη Λακωνία, τη Θάσο και την Κρήτη ήδη έδειξαν τέτοια δυναμική.

Επίσης, η διαφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τις τιμές που παρατηρήθηκαν σε τυχαία δείγματα ελαιολάδων του εμπορίου.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε, είναι ότι κάθε ποικιλία παρουσίαζε το δικό της χημικό προφίλ, το δικό της «δακτυλικό αποτύπωμα», θυμίζοντάς μας την περίπτωση του κρασιού. Όπως το κάθε κρασί έχει το δικό του χαρακτήρα και χρησιμοποιείται σε διαφορετική περίσταση έτσι και το κάθε ελαιόλαδο είναι διαφορετικό και πρέπει να αντιμετωπίζεται με αντίστοιχο σεβασμό.

«Δεν είναι μακριά η μέρα που θα δούμε και στην ελληνική αγορά εξειδικευμένα καταστήματα που θα διακινούν αποκλειστικά προϊόντα ελιάς και ιδίως τυποποιημένα ελαιόλαδα μικρών παραγωγών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο ποικιλιακής όσο και γεωγραφικής προέλευσης. Ίσως ακόμα δεν είναι μακριά και η μέρα που θα δούμε επεξεργασμένα ελαιόλαδα να περνούν το κατώφλι του φαρμακείου» αναφέρει ο καθηγητής.

Το ελαιόλαδο, καταλήγει, είναι ένα εθνικό προϊόν και χρειάζεται στήριξη σε ερευνητικό επίπεδο για να μπορέσει να προχωρήσει η αξιοποίησή του.

«Είναι βέβαιο ότι στο μέλλον, με τις μεθόδους που ήδη διαθέτουμε, το ελαιόλαδο θα πιστοποιείται για την περιεκτικότητά του σε συγκεκριμένα βιοδραστικά συστατικά και έτσι δεν θα είναι ένα απλά υγιεινό τρόφιμο, αλλά ένα φάρμακο του μέλλοντος».

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί ομάδα υποστήριξης της έρευνας για το ελαιόλαδο, ομάδα η οποία συνεργάζεται στενά με το κέντρο ελαιολάδου στην Καλιφόρνια και δέχεται δείγματα προς ανάλυση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο παραγωγό με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση σε πανελλαδικό επίπεδο και την προβολή του ελληνικού ελαιολάδου.

«Όνειρό μας είναι η δημιουργία ενός πανεπιστημιακού κέντρου ελαιολάδου που θα ασχολείται με τη μελέτη του ελληνικού ελαιολάδου και τη συνεισφορά του στην υγεία του ανθρώπου» καταλήγει ο κ. Μαγιάτης.
πηγή:απε μέσω zougla

Οι ασκήσεις διαλογισμού μεταβάλλουν τον εγκέφαλο

      
Για αλλαγές στις λειτουργίες του εγκεφάλου κάνουν λόγο οι επιστήμονες στην περίπτωση που κάποιος κάνει ασκήσεις διαλογισμού.

Οι ειδικοί αναφέρουν συγκεκριμένα ότι αυτοί που διαλογίζονταν για τριάντα λεπτά την ημέρα επί οκτώ εβδομάδες εμφάνισαν αλλαγές στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονταν με τη μνήμη και το άγχος.

Στόχος, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, είναι μέσω του διαλογισμού ο άνθρωπος να μάθει να εστιάζει σε διαφορετικά πράγματα όπως είναι οι σκέψεις, τα συναισθήματα ή ακόμα και η αναπνοή. Αν και είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τα οφέλη του διαλογισμού, έρευνες αναφέρουν ότι συμβάλλει στην ευεξία και ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2009, ο διαλογισμός μειώνει την αρτηριακή πίεση σε ασθενείς που πάσχουν από στεφανιαία νόσο.

πηγήzougla.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ --- ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΤΡΩΜΕ ..!!!!‏ Ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, κύτταρα αρουραίων
HEK 293 = human embryonic kidney cells = ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα.
Που βρισκεται, πως, από ποιές εταιρείες χρησιμοποιείται η παραπάνω ουσία;
Σε τι;
Βρίσκεται σε.....ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ, ΠΟΤΑ, ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ, ΣΑΛΤΣΕΣ κλπ. που καταναλώνουν ανήλικοι και ενήλικες. Από μωρά, μικρά παιδάκια μέχρι και ηλικιωμένοι...
Τα ανθρώπινα νεφρικά εμβρυικά κύτταρα λαμβάνονται επιλεκτικά από μωρά που έχουν υποστεί έκτρωση ώστε να δημιουργήσουν "απομονωμένους υποδοχείς γεύσεως"....


Οι εταιρείες που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γεύσεις των συνθετικών, άγευστων και παρά-φύσει προϊόντων τους συνεργάζονται με την εταιρεία βιοτεχνολογίας: Senomyx που χρησιμοποιεί την παραπάνω ανήθικη μέθοδο ως "ενισχυτικό γεύσης" και είναι (ανάμεσα σε άλλες) οι εξής:
PEPSICO, CADBURY ADAMS, Nestlé
... στις οποίες ανήκουν και περιέχονται στα "προϊόντα":


Στην PEPSICO:


ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ:Pepsi, Mountain Dew and Mist
Aquafina,
Gatorade
ΧΥΜΟΙ:Juices Tropicana, Dole, SoBe, Ocean Spray,
Lipton Tea
ΜΠΙΣΚΟΤΑ:Gamesa Cookies OnlineΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ:Quaker Oats cereals and granola bars andΠΑΤΑΤΑΚΙΑ, ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ κλπ.:Frito Lay's chips, Sabritas, Doritos, Tostitos, Cheetos, Ruffles,ΓΛΥΚΑ: Sonric's Sweets

ΚΑΦΕΣ: Frappuccino, Seattle's Best CoffeeΠΗΓΕΣ:http://pepsico.com.mx/Brands.html
http://www.pepsico.com/download/USBrands_Shopping_List.pdf

Στην CADBURY ADAMS:

ΤΣΙΧΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ: Chewing Trident, Dentyne, Clorets, Chiclets and Bubaloo, Halls lozenges and Deemint, CrackupsΣΟΚΟΛΑΤΕΣ: Cadbury Chocolates, Toblerone, and MarabouΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ: Kool-aid, Clight, Frisco, TangΖΕΛΑΤΙΝΑΚΙΑ: Jello GelatinΦΥΣΤΙΚΙΑ(!): Planter's PeanutsΚΑΦΕΣ: Gevalia and Maxwell House CoffeeΜΠΙΣΚΟΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Nabisco crackers, Oreo cookies, Chips Ahoy! Ritz, Bran, MarbúdoradaΣΑΛΤΣΕΣ: A1 Steak Sauce
Oscar Mayer meats
ΤΥΡΙΑ ΚΡΕΜΑ, ΚΡΕΜΟΕΙΔΗ, ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ:Philadelphia Cream Cheese, Cheese Whiz, Singles, Parmesan, Capri Sun drink, Honey Maple Log Cabin
Mayonnaise, Royal, Mircale Whip Whipped Cream


ΠΗΓΗ: http://www.kraftfoodscompany.com/mx/sp/Brands/index.aspx

Στην Nestlé:

ΚΑΦΕΣ:Nescafe Classic Coffee, Decaf, Taster's Choice, Nescafé Gold,ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ: Crunch, Baby Ruth, Butterfinger, Aero, Cailler, Kit Kat, Orion, Smarties, Wonka,ΧΥΜΟΙ, ΤΣΑΪ, ΠΟΣΙΜΑ:Juicy Juice, Nesquik, Milo, NesteaΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ: Cerelac, Gerber Graduates, NaturNés, Nestum,
Food: Hot Pockets, Lean Cusine Frozen Food, Pasta Buitoni, Herta, Maggi, Stouffer's, Thomy
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Chocapic, Cini Minis, Cookie Crisp, Estrelitas, Fitness, Nesquik,ΝΕΡΑ: Pure Life, Perrier, Poland Spring, S.PellegrinoΓΑΛΑ: Carnation Coffee Mate, Laitiere, NIDO MilkΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Boost, Nutren Junior, Peptamen AF, ResourceΠΑΓΩΤΑ: Dreyer's, Extreme, Hagen Dazs, Mövenpick, Nestle Ice CreamΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ: Alpo, Baker's, Benful, Cat Chow, Chef Michael's, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, bloom, Purina ONE, Purina Pro PlanΜΠΑΡΕΣ ΣΥΜΠΛ. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ: Power Bar PerformanceΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΧΑΣΙΜΟ ΒΑΡΟΥΣ:Jenny Craig

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΈΧΟΥΝ "ΕΘΙΣΤΙΚΉ" ΓΕΥΣΗ.....

ΤΥΧΑΙΟ;

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΤΗΣ CADBURY ADAMS ΕΙΝΑΙ (ΚΡΑΤΗΘΗΤΕ!).....
....Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Η Β'.

Η παραπάνω (καθόλου "τυχαία" στις επιλογές της εταιρεία) "ευθυγραμμίζει", ομοιογεννοποιεί τα παραπάνω κύτταρα ανθρώπινου γονιδιώματος με γονιδιώματα.... αρουραίων!!!!
ΕΔΩ: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC123709/pdf/pq0702004692.pdf


ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ (στην αγγλική).
ΕΔΩ: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC123709/pdf/pq0702004692.pdf
και: http://birthofanewearth.blogspot.com.ar/2012/02/aborted-human-fetuses-being-used-for.html


Η λήψη αυτών των ουσιών αλλάζει, ή καλύτερα μεταλλάσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, εκτός του ότι αλλάζει εν αγνοία μας την δίαιτα μας κυριολέκτικα σε καννιβαλιστική, μια και καταναλώνουμε ανθρώπινα κύτταρα μέσα από σόδες-αναψυκτικά σοκολάτες κλπ κλπ.


Οι παραπάνω εταιρείες μετά από σειρά διαμαρτυριών και επιστολών προς αυτές σχετικά με την συνεργασία τους με την εταιρεία Senomyx απάντησαν:
Η Nestlé: Πως η κυτταρική σειρά "έχει καθιερωθεί στην επιστημονική έρευνα"....

Η PEPSICO: "Ελπίζουμε να είναι βέβαιοι, ότι η συνεργασία μας με Senomyx περιορίζεται αυστηρά στη δημιουργία χαμηλών θερμίδων, με φανταστική γεύση ποτών για τους καταναλωτές. Αυτό θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τη δέσμευσή μας για τη μείωση ζάχαρη ανά μερίδα κατά 25% σε βασικά εμπορικά σήματα σε βασικές αγορές για την επόμενη δεκαετία και τελικά να βοηθήσει τους ανθρώπους ζουν υγιέστερα. "

Η CADBURY ADAMS: δεν απάντησε ΚΑΘΟΛΟΥ...


Μια άλλη παρόμοια περίπτωση είναι αυτή της Ιαπωνέζικης εταιρείας: ΑJINOMOTO, η οποία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής της άκρως επικίνδυνης και εθιστικής ουσίας γνωστής στο κοινό ως ασπαρτάμης ( Μονο γλουταμινικό νάτριο, ΜSG, ) συστατικό σε ποτά 0% και γλυκαντική ουσία .
Μελέτες αποκαλύπτουν ότι ένα άτομο που είναι εθισμένο στο MSG, μπορεί να σκοτώσει ακόμη και ένα άλλο πρόσωπο....


Η ασπαρτάμη είχε καταχωρηθεί από το αμερικανικό πεντάγωνο το 2010 ως χημικό όπλο(!).
Μετά από αυτό η ΑJINOMOTO μετονόμασε την ουσία σε: Aminosweet (!) και όλα καλά!

Ο άλλος κατασκευαστής είναι η εταιρεία ΜΟNSANTO (ειδικευμένη στην παραγωγή μεταλλαγμένων τροφίμων) και αυτή επίσης μετονόμασε την ουσία από ασπαρτάμη σε: Νεοτάμη, Neotame....


"Αν και πολλοί δεν γνωρίζουν τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι πανομοιότυπα με δηλητηρίαση ασπαρτάμη...."


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: ΜΠΟΫΚΟΤΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ... ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

http://olixnos.blogspot.com

Η ιστορία του πλανήτη μας τα τελευταία 10.000.000 χρόνια. (VIDEO)

 1) Στα τελευταία 10.000.000 υπήρξαν πολιτισμοί πολύ ανώτεροι από εμας τεχνολογικά που αυτο-καταστράφηκαν καθώς όπως και εμείς δεν ζούσαν σε αρμονία με την πνευματικότητα.

2) Υπήρχαν πολιτισμοί με ανθρωποειδή και με άλλους όχι ανθρωπόμορφους εξωγήινους που ήθραν από διαφορετικά μέρη του σύμπαντος.

3) Τα όπλα τους ήταν πολύ ποιο ισχυρά από τα δικά μας γιατί χρησιμοποιούσαν σε αυτά κοσμική ενέργεια.

4) Αυτό δεν είναι φαντασία, αυτή είναι η... θλιβερή αληθινή ιστορία του πλανήτη μας.

5) Οι πόλεμοι τους δημιούργησαν πολύ ακτινοβολία η οποία με τη σειρά της μετάλλαξε πολλά όντα.

6) Κατά αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν οι δεινόσαυροι οι οποίοι θανατώθηκαν από κάποιους εξωγήινους ώστε να δημιουργηθούν άλλοι πολιτισμοί από την αρχή.

7) Ακόμα και αυτοί οι νέοι πολιτισμοί δημιούργησαν νέα όπλα με αποτέλεσμα να καταστρέψουν ολοκληρωτικά τον πλανήτη ανέμσα από τον Άρη και τον Δία (o Φαέθων).

8) Η σημερινή ζώνη μετεωριτών που υπάρχει εκεί είναι τα απομεινάρια από αυτό τον πλανήτη.

9) Περίπου 1.000.000 χρόνια πριν άλλοι εξωγήινοι ήθραν και κατοίκησαν στη Γη χτίζοντας τον πολιτισμό της Ατλαντίδας και της Λεμούριας.

10) Η Λεμούρια ήταν μία ήπειρος στον ειρηνικό ωκεανό, ενώ η Ατλάντίδα ήταν ήπειρος στον ατλαντικό ωκεανό.

11) Στην Ατλαντίδα οι άνθρωποι ήταν ποιο εξελιγμένοι από εμάς τώρα και χρησιμοποιούσαν μεγάλους κρυστάλλους με πολύ ισχυρή κοσμική ενέργεια.

12) Το όριο ζωής τους μπορούσε να φτάσει και τα 1000 χρόνια, μπορούσαν να επικοινωνούν με τις υψηλότερες διαστάσεις και ήξεραν πως να ταξιδεύουν στον χρόνο.

13) Πολλά διαφορετικά είδη εξωγήινων ζούσαν εκεί πέρα εν ειρήνη και αρμονία με τη φύση και μεταξύ τους για χιλιάδες χρόνια.

14) Οι γνώσεις τους για τον κόσμο αυξάνονταν και έτσι έμαθαν πως να χρησιμοποιούν την κοσμική ενέργεια στις τεχνολογίες τους.

15) Περίπου 700.000 χρόνια πριν ξεκίνησε ο κατήφορος καθώς πολλοί άνθρωποι από την υπεροψία τους και τον εγωισμό τους νόμιζαν ότι είναι θεοί.

16) Οι περισσότεροι έχασαν την πνευματικότητα τους και καταχράστηκαν την κοσμική ενέργεια για να υποδουλώσουν νοητικά τους άλλους ή για να δημιουργήσουν διάφορα υβρίδια μεταξύ ανθρώπων και ζώων.

17) Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία όντων όπως οι γοργόνες, ο μινόταυρος, οι κύκλωπες όπως και πολλά άλλα θαλάσσια τέρατα.

18) Είχαν παθιαστεί με τη δύναμη και την τεχνολογία και ξεκίνησαν πόλεμο προς τους Λεμούριους καθώς πίστευαν ότι ο πλανήτης, τους άνηκε.

19) Κακομεταχειρίστηκαν τους κρυστάλλους τους καθώς και τα πανίσχυρα όπλα τους και πριν από 12.000 χρόνια περίπου κατέστρεψαν όλη την ήπειρο της Ατλαντίδας με τους πολέμους τους.

20) Η ενέργεια που εκλύθηκε κατέστρεψε ολοκληρωτικά τα πάντα με αποτέλεσμα να μην έχει απομείνει τίποτα από την Ατλαντίδα σήμερα.

21) Κάποιοι πνευματικά αναπτυγμένοι Ατλάντιοι μπόρεσαν να πετάξουν μακριά με τα σκάφη τους και να γλιτώσουν την καταστροφή.

22) Αυτή η καταστροφή δημιούργησε αλλαγή πόλων στον πλανήτη καθώς και κατακλεισμό όπως τον ονομάζετε σήμερα.

23) Πολλά χρόνια μετά Ατλάντιοι και άλλοι εξωγήινοι επέστρεψαν στη Γη σε διάφορα άλλα μέρη και μετέφεραν τις γνώσεις που είχαν στους κατοίκους εκείνων των περιοχών.

24) Αυτός είναι και ο λόγος που μετά την μεγάλη καταστροφή άλλοι πολιτισμοί όπως οι Εγύπτιοι και οι Έλληνες είχαν ξαφνικά γώσεις μαθηματικών, αστρολογίας, ιατρικής ή ακόμα και αρχιτεκτονικής.

25) Χρησιμοποίησαν την τεχνολογία της αντιβαρύτητας για να δημιουργήσουν πυραμίδες σε πολλά μέρη του κόσμου.

26) Αυτή η κατάχρηση της δύναμης και της τεχνολογίας που έγινε στο τέλος της εποχής της Ατλαντίδας συμπβαίνει τώρα και στο δικό σας πολιτισμό σε λίγο μικρότερη κλίμακα.

27) Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι στην εξουσία που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα με τη χρήση όπλων, πολέμων, θρησκειών, ναρκωτικά, γενετική και νοητική μετάλλαξη καθώς και άσκοπη χειραγώγιση των πόρων της φύσης.

28) Κάθε χρόνο οι άνθρωποι της εξουσίας ξοδεύουν τρισεκατομμύρια δολλαρίων για πολέμους, ναρκωτικά και όπλα ενώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν ολόκληρο τον πλανήτη να μεταμορφωθεί σε ένα τόπο αρμονίας και αγάπης όπου κανείς δε θα χρειαζόταν να πεινάει.

29) Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δε γνωρίζουν ακόμα πως να ζουν σε αρμονία μεταξύ τους και με τη φύση με αγάπη και φως.

30) Οι περισσότεροι άνθρωποι γελάνε με το ΦΩΣ και την ΑΓΑΠΗ και λατρεύουν το μίσος, το εγώ, την αγένεια και το φόβο.

31) Μία τέτοια πορεία οδηγεί στην αυτοκαταστροφή όπως συνέβη πολλές φορές παλιότερα σε άλλους πολιτισμούς.

32) Μόνο όταν μάθουν οι άνθρωποι να ζουν μία πνευματική ζωή με ΦΩΣ και συμπαντική ΑΓΑΠΗ θα μπορέσετε να ζείτε μία χαρούμενη, φωτεινή ζωή χωρίς μαρτ

Part 17 of 18-Pleiadian Alaje-Lightwork-Atlantis Bimini-English Sub  ύρια και φόβο όπως κάνουν και σε πολλούς άλλους πλανήτες.

 
http://www.apocalypsejohn.com
Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget